GRAFOLOGIA SĄDOWA
Kryminalistyczne badania porównawcze pisma ręcznego i podpisów.
PSYCHOGRAFOLOGIA
Kompleksowa analiza pisma ręcznego pod kątem cech osobowości ich autora.
KRYMINALISTYKA
Klasyczne badania wiarygodności dokumentów w tym pisma maszynowego, odcisków pieczątek, stępli, faksymilii, stampilii i inne.
jQuery Slider

Historia

pisma ręcznego

Termin grafolog wywodzi się z języka greckiego. Korzenie grafologii sięgają najstarszych cywilizacji Chin, Egiptu i Grecji.

Oferta

i zakres usług

Pracownia oferuje Państwu usługi w zakresie kryminalistyki i psychografologi.

Realizacja

zleceń i analiza

Zlecenie powinno być poprzedzone kontaktem telefonicznym, bądź poprzez e-mail wtedy zostaną określone warunki współpracy.

Kryminalistyczna Ekspertyza Pismoznawcza

Zespól czynności badawczych realizowanych w ramach badań pismoznawczych, najczęściej w celu identyfikacji wykonawcy pisma ręcznego. Zespół ten obejmuje czynności (orientacja w sprawie, gromadzenie materiału badawczego, organizacja procedury badawczej itp.), analizy zasadnicze (w tym oceny, szacunki, pomiary, eksperymenty itp.), proces decyzyjny (wnioskowanie) oraz opracowanie opinii w przeważającej mierze wraz z dokumentacją np. materiałem ilustracyjnym (tablice poglądowe). Ekspertyza pismoznawcza bywa potocznie nazywana ekspertyzą grafologiczną.